Säännöt ja ohjeet:

Tervetuloa mönkimään.

Jotta kaikilla on hauskaa eikä vahinkoja pääse sattumaan tulee ehdottomasti noudattaa seuraavia sääntöjä ajettaessa mönkijäreitillä ja muuallakin Paljakan matkailualueella.

Pysy reitillä: Muista myös, että mönkijänjälki metsässä, suolla, poluilla, hiihtoladun pohjilla ja vastaavilla ei ole reitti. Myöskään reitin vieressä oleva jälki ei oikeuta poikkeamaan reitiltä. Reitti on noin 4 metriä leveä, eikä sitä saa alkaa leventämään. Osa reitistä menee maiden rajoilla, joten sivuun ei ole asiaa. Mökkialueella ja ympäristön muuhun ulkoiluun tarkoitetuilla väylillä ajaminen on myös kielletty. Paljakan parkkialueelta saa lähteä ainoastaan reitille. Parkkialueella pyöriminen ja kuovittaminen sekä turha tyhjäkäynti on kielletty. Alueesta tehty kartta on suuntaa antava ja kartan valmistumisen jälkeen on joitakin reittilinjauksia muutettu. Noudata reitti- ja lippusiimamerkintöjä maastossa.

Ajoaika: Reitillä saa ajaa klo 9-21 välisellä ajalla, myös alue tulee rauhoittaa ajamiselta ilta- ja yöaikaan.

Vakuutukset: Mönkijässä on oltava liikennevakuutus.

Laki: Maastoliikennelaki sekä ajoneuvokohtaiset asetukset ja rajoitteet sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös täällä.

Kypärä: Käyttö on enemmän kuin suotavaa.

Pesu: Mönkijän pesu on sallittu vain sille rakennetulla pesupaikalla tai rinteiden huipulla olevan hiekkakuopan lammessa. Älä missään tapauksessa pese mönkijää alueen läpi virtaavassa joessa. Joki on osa kalastuspuistoa ja siinä asustaa arvokkaita kalalajeja. Mönkijä kannattaa ajaa ensin ylös lammella, jossa saa suurimmat kurat pois ihan ajamalla ja huuhtelemalla ja loppupesu tehdään sitten painepesurilla pesupaikalla. Näin säästät pesupaikalla aikaa ja muutkin ehtivät pestä koneensa.

Luvatta ajamisen sanktio on vähintään 300 € ja maastoliikennerikkomuksista tehdään aina ilmoitus poliisille. Reitillä ajamista valvovat reitinpitäjän valtuuttamat henkilöt, maanomistajat ja poliisi. Ongelmakohtiin on asennettu myös riistakameroita.

Hätätapauksissa sijainnin voi varmistaa kartasta, joka sinulla toivottavasti on mukana. Maastossa karttakoordinaatit on merkitty kilometripylväisiin. Ongelmatilanteissa autamme mahdollisuuksiemme mukaan, esim. hinaukset/korjaukset. Päivystys 044 748 6667 (varanumero 044 36 36 446)

Taitoradan reittikartta

Reittikartta (26km)