TYÖHYVINVOINTI- JA VIRKISTYSPALVELUT

Työhyvinvointi on investointi tulevaisuuteen.

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. (ttl.fi)

Luontoympäristön tarjoamat hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Paljakan upea luonto luo puitteet elämyksellisten luonnossa tapahtuvien virkistyspäivien järjestämiseen. Kuuntelemme toiveenne ja suunnittelemme yrityksellenne päivän joka vahvistaa tiimihenkeä, lisää ja ylläpitää sekä työssä, että arjessa jaksamista, on elämyksellinen sekä osallisuutta lisäävä, hauskuutta unohtamatta.

Sisällä tapahtuvia aktiviteetteja varten käytössä on Paljakkatalon sisäliikuntasali sekä auditorio joka mahdollistaa vaikka yksityisen elokuvanäytöksen järjestämisen.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne niin sähköpostitse kuin puhelimitse, halutessanne voitte jättää myös yhteydenottopyynnön. Yhdessä voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivan palvelukokonaisuuden. Tarjouspyyntöjen toivomme saapuvan sähköisesti. Toteutetaan yhdessä työyhteisöllenne päivä, joka luo onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia sekä säilyy elämyksenä mielessä vielä pitkään.

Lisätiedot ja varaukset info@hotelpaljakka.fi, puh. 020 7411 1009